Naperőmű

     .:Főoldal:.      .:Erőmű méretek:.      .:Megvalósítás:.      .:Finanszírozás:.      .:Üzemeltetés:.      .:Előrejelzések:.

Erőmű méretek

Az áramszolgáltatók (elosztói engedélyes) Elosztói szabályzata rögzíti, melyek az egyes erőművek ismérvei, továbbá milyen feltételek vonatkoznak létesítésükre, üzemeltetésükre:

Kiserőmű

 • 50 MW-nál kisebb, de 50kVA-nál nagyobb teljesítményű erőmű.
 • A kiserőműves igényt egyedi igényként kezelik, így a közcélú hálózatra csatlakozáshoz szükséges feltételeket írásos igénybejelentés alapján egyedileg kell megvizsgálni.
 • Az 500 kW és ezt meghaladó teljesítményű erőmű létesítése, működtetése engedélyköteles tevékenység, melyet a Magyar Energia Hivataltól kell megkérni. Ekkor határozzák meg a kiserőmű kötelező átvétel alá eső évenkénti energia-mennyiségét.
 • A betáplálási pontot az elosztói engedélyes határozza meg.
 • A termelt energia átvételi ára a KÁT (Kötelező átvételi rendszer) szerint kerül megállapításra.
 • A termelésről menetrendet kell benyújtani az átvevő felé.

Háztartási méretű kiserőmű (HKME)

 • Olyan, a kisfeszültségű (0,4 kV-os) hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.
 • Háztartási méretű kiserőművet (Továbbiakban: HMKE) nem csak lakossági Ügyfél létesíthet, hanem önkormányzat és vállalkozás is, a fenti teljesítményhatár figyelembe vételével.
 • A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 4. § alapján: A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni.
 • A kiserőmű csak a minden napszaki csatlakozási pontra kapcsolódhat rá, a meglévő rendelkezésre álló teljesítmény nagyságáig. Vezérelt áramkörre kiserőmű nem csatlakozhat.
 • Amennyiben a rendelkezésre álló teljesítmény kisebb, mint a kiserőmű teljesítménye, akkor először a rendelkezésre álló teljesítményt kell megnövelni. Ezt követően lehet beadni a kiserőműre vonatkozó igénybejelentést. A teljesítménybővítést a 117/2007. (XII.29.) GKM rendelet szabályozza.
 • A kiserőművek 2,5 kVA-ig egyfázisúan csatlakoztathatók, 5 kVA teljesítmény felett csak háromfázisú villamosenergia termelő berendezés kapcsolható a hálózatra. Amennyiben a felhasználó egyfázisú csatlakozással rendelkezik, és a szerződésében szereplő kismegszakító érték megengedi, több egyfázisú HMKE is csatlakoztatható, de ezek összteljesítménye legfeljebb 5 kVA lehet. A 2,5 kVA és az 5 kVA teljesítmény között az egyfázisú csatlakozás lehetőségét a hálózati paraméterek figyelembe vételével az elosztói engedélyes minden esetben külön vizsgálja meg.
 • Hálózatvezérelt inverter szükséges, mely csak a hálózattal párhuzamosan képes működni, így hálózati hiba esetén automatikusan leválik a hálózatról.
 • HMKE a közcélú hálózattal vagy annak bármely leválasztott részével együtt szigetüzemben nem működhet. Életveszélyes lehet egy feszültségmentesített közcélú hálózaton végzett munka során a háztartási méretű kiserőműves visszatáplálás. A közcélú kisfeszültségű hálózat felőli táplálás megszűnésekor az inverteres napelemes egységnek automatikusan le kell válnia a hálózatról.
 • Az inverteres betáplálás védelmeinek rendelkezni kell az együttműködő villamos-energia rendszer elemeire vonatkozó alkalmassági tanúsítvánnyal, gyártó által bevizsgálásra felkért laboratóriumok által kiadott magyarországi minősítéssel.
 • A termelő tevékenységet folytatni kívánó felhasználó a HMKE létesítésére vonatkozó igénybejelentésben köteles nyilatkozni arról, hogy bármely időpillanatban kíván-e villamos energiát betáplálni a közcélú hálózatba, vagy kizárólag saját célra vásárolt villamos energia mennyiségének a csökkentése illetve kielégítése érdekében fogja a villamos energiát megtermelni.
  Ha a termelő tevékenységet megkezdeni szándékozó felhasználó nyilatkozata szerint a felhasználói- illetve összekötő berendezésen vagy magánvezetéken keresztül a közcélú hálózatba villamos energiát betáplál, úgy a hálózatra adott, illetve a hálózatból vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön-külön kell megmérni, elszámolását pedig a villamosenergia-kereskedővel kötött szerződés szerinti elszámolási időszakokra számított szaldóképzéssel kell megvalósítani. Az elszámolás (szaldóképzés) ciklusideje a felek megállapodása szerint havi, negyedéves, vagy éves (utóbbit célszerű választani). (Pl.: elszámolási ciklusban 100 egységet termel, 80-at fogyaszt, a 20 egység különbözetet kell kifizetni.)
 • Az elszámolási időszak végén a saját fogyasztáson felüli energiatöbbletért termelőt az átlagos termékár + rendszerhasználati díj 85%-a illeti meg.
 • A HMKE-t üzemeltető felhasználó esetén fogyasztásmérő berendezés költségei a csatlakozási ponton 3x16 A rendelkezésre álló teljesítményt meg nem haladó határig az elosztói engedélyest, fölötte a termelni kívánó felhasználót terhelik. (szolgáltató-függő)
Forrás: www.edfdemaszhalozat.hu és www.elmu.hu

Naperőmű
Főoldal   |   Erőmű méretek   |   Megvalósítás   |   Finanszírozás   |   Üzemeltetés   |   Előrejelzések   |   Cégünkről
e-mail: info@solarinvest.hu     tel.: +36-20-252-3105